Yeni Lise Giriş Yönergesi veya Kılavuzu 2018

Yeni Lise Giriş Yönergesi veya Kılavuzu 2018. MEB yeni lise giriş sistemi ile ilgili yasal düzenlemelere hız verdi. Meb tarafından ilk olarak yönetmelikte gerekli düzenlemeler yapıldı şimdi sırada yeni sistemin detaylarını düzenleyen yönerge veya lise giriş sınavları ve şartlarını düzenleyen sınav kılavuzlarının yayınlanması beklenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Lise  Giriş Yönergesi veya Kılavuzu Yayınlandı mı? MEB Ortaöğretim Yönergesi veya Kılavuzu yayınlandı mı? Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime Geçiş Yönergesi veya  Kılavuzu Ne zaman yayınlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı TEOG yerine uygulamaya koyduğu yeni Liseye Geçiş Sisteminin yasal düzenlemelerini yapmaya başladı. Resmi gazete yayınlanan yönetmelik değişikliği ile liseye geçiş sisteminin hukuki dayanağı oluşturuldu. 14/2/2018 tarihli ve 30332  sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelikte Liseye Geçiş Sisteminin detaylarının MEB tarafından çıkartılacak yönerge ile düzenleneceği açıklanmış.

Buna göre öğrenciler ve vatandaşlar merakla Yeni Liseye Geçiş Sistemi adrese dayalı mahalli lise Kayıt Sistemi ile Merkezi Sınavla Öğrenci Alacak olan liselerin sınav, kayıt ve nakil işlemlerini yönergeyle ve kılavuzlarla düzenlemesini beklemektedir.

a) Merkezi sınav puanıyla,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,

d) Yetenek sınav puanıyla,

ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

(Visited 1.537 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir