MEB Yeni Lise Giriş Sistemi Ortaöğretim Kayıt Alanı Nedir?

MEB Yeni Lise Giriş Sistemi Ortaöğretim Kayıt Alanı. Milli Eğitim Bakanlığı TEOG yerine getirdiği yeni Lise Giriş Sistemi ile ilgili yasal düzenlemeyi yaptı. Bu yıl ilk defa 2018-2019 yılında uygulanacak olan Adrese dayalı Mahalli Lise Kayıt Sistemi ile ilgili merakla beklenen yasal düzenleme bugünkü resmi gazetede yayınlandı.

Vatandaşlar tarafından merakla beklenen Lise Eğitim Bölgelerinin adı: Ortaöğretim Kayıt Alanı olarak belirlenmiş.

Yapılan yönetmelik değişikliğinde yer alan Ortaöğretim Kayıt Alanı tanımlamasından da anlaşıldığı üzere Milli Eğitim eğitim Bölgelerini lise ve ortaokullar ile eşleştirerek öğrenci sayısı, okul türü ve nüfusa göre çoğrafi yapıyıda düşünerek belirlediği anlaşılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin 2. Maddesinde yer alan Ortaöğretim Kayıt Alanı tarifi şu şekilde yapılmış

Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,

Anılan Yönetmeliğin 5. Maddesi kayıt alanı ve kayıt işlemlerini düzenlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığının Yönerge çıkartacağını belirtmekte olup bundan sonraki süreçte Milli Eğitim Bakanlığınca Ortaöğretim kayıt Alanı ve kayıt usul ve esaslarını düzenleyen yönergenin çıkması beklenecektir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda;

a) Merkezi sınav puanıyla,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,

c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,

d) Yetenek sınav puanıyla,

ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile belirlenir.

(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri;

a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak,

c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına ilkesi gözetilerek tercihe göre,

ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre,

d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

yapılır.

(4) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır.”

(Visited 5.738 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir