Liseye Nasıl Girilir? Liseye Geçiş Şartları Nelerdir?

Liseye Nasıl Girilir? Liseye Geçiş Şartları Nelerdir?

Liseye Nasıl Girilir?

TEOG 2013-2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar neticesinde yürürlüğe alınmıştır. Temel eğitim gören öğrencilerin (6-7-8.sınıf), ortaöğretime geçme aşamasında değerlendirilmesi için geliştirilen sınav sistemi ile liseye girilirken şimdi;

Yeni Bir Sınav Sistemi Liselere Giriş Yapılacaktır.

Liseye Geçiş/Giriş Şartları:

 Lise birinci sınıfa girebilmek için 19 yaşını geçmemiş olmak şarttır.

Yaşların hesabında nüfus cüzdanlarında yazılı gün, ay ve yıllar dikkate alınır. Gün ve ay yazılı değilse yıllara itibar edilir.

Liselere bir yaş büyük olan öğrenciler, valiliğin izni ile alınabilir.

Liseye geçerken ara verilmemişse yaş kaydına bakılmaz.

Derslerin devam ettiği süre içinde herhangi bir okuldan ötekine nakletmek isteyen ve devamsızlık süresini doldurmamış olan öğrenciler, yaş kaydına bakılmadan girmek istedikleri okullara kabul edilirler.

 Bundan önceki ilgili maddelerde tespit edilen şartları taşıyan ve okula girmeye istekli bulunan aday, velisi ile birlikte, okula başvurur ve aşağıda yazılı belgeleri tam olarak okul idaresine verir.

Liselere yeni girenler:

a) Ortaokul diploması veya çıkma.

b) 4.5×6 cm. ölçüsünde, açık başla ve önden çekilmiş 2 adet fotoğraf.

c) 2 adet taahhütlü posta pulu ve 2 adet mektup zarfı (zarfların üzerine veli adresi yazılmayacak, pul yapıştırılmayacak ve geçerlikleri süreli olan hatıra pulları kullanılmayacaktır. ) (*)

liselere naklen girmek isteyenler aşağıdaki şartlara bağlıdırlar:

Disiplin kurulu kararı dışında konut yerini değiştirmek gibi bir nedene dayanmadıkça aynı şehir içinde öğrenci bir okuldan aynı cinsten bir başkasına nakledemez. (Özel okullar hariç)

Okula naklen kaydolunacak öğrenciler aşağıdaki belgeleri okul idaresine vermelidirler:

a) Tasdikname,

b) Kayıt bildiriği,

c) Getirilen tasdikname ile aday kaydı yapılan öğrencinin dosyası, geldiği okuldan hemen istenir. Dosyadaki eksiklikler hemen tamamlattırılır.

liselere girme hakkını kazanan ya da nakil yoluyla başvuranlar önce aday defterine yazılırlar. Aday öğrenci,….dosya usulünü izlemeyen okullardan geliyorsa durumu geldiği okuldan sorulur. Bu soruşturmanın sonucu alınmadan künye defterine geçirilmez ve kendisine tasdikname verilmez. Ancak aday defterine yazıldığı günden başlanarak öğrencinin okula devamına izin verilir. Belgelerini tamamlayarak okul açılınca devama başlayan aday künye defterine geçirilir ve bu öğrencilerin dosyaları yeni yazıldıkları okullarca düzenlenir.

b) Belgeleri tamam olmayan öğrenciler hakkında şu yolda işlem yapılır.

1. Tasdikname ve benzeri belgelerini tam olarak vermeyenler (belgeleri tamamlanıncaya kadar);

2. Öğrenim derecelerinin saptanması ya da öğrenimle ilgili durumlarının açıklanması için haklarında yazışma yapılması gerekenler (yazışma sonuçlanıncaya kadar);

3. Yönetmelikte saptanan yaş haddinden büyük olup da yaşlarının düzeltilmesi için mahkemeye başvurduklarını resmî bir belge ile belgeleyenler (il â m gösterinceye kadar);

Okula aday olarak yazılır ve devam ettirilirler. Bu süre devam sürelerinin hesaplanmasında dikkate alınır.

(Visited 227 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir