Lise Nedir? Liselerin Amacı Nedir? Lise Kaç Yıllık? Kaç Çeşit Lise Var?

Lise Nedir? Lise Kaç Yıllık? Kaç Çeşit Lise Var?

Lise Nedir? Liselerin Amacı Nedir?

Orta dereceli genel öğretim kurumlarından meydana okullardan biri de  lisedir. Liseler öğrencilerini, yüksek öğrenime hazırlayan okullardır.

Liselerin Amacı Nedir?: Liseler, eğitim ve öğretim işlerinde öğrencisinin;

a) Türkiye Cumhuriyetinin, millî, ahlâki benimsemiş ve olumlu bilim anlayışını kazanmış, çalışkan, yararlı bir yurttaşı olarak yetişmesini;

b) Müfredatı programlarla saptanan ve yüksek öğrenimi izlemek için gerekli bulunan bilgi ve kültür düzeyine erişmesini;

c) Bilgilerini uygulama alanında kullanma yollarını öğrenmesini ve ilerde meslek seçmesini kolaylaştıracak surette yeteneklerinin geliştirilmesini;

d) İyi alışkanlıklar, maharetler kazanmasını, ruhça ve bedence sağlam olmasını

amaç sayar.

 Okul, bu amaçlara varabilmek için öğretim ve eğitim metotlarından, okul içinde yaratılıp yaşatılacak iş, çalışma, temizlik ve doğruluk havasından, millî hayatımızın okulun iç hayatına ulaştırılacak olaylarıyla, değerlerinden ve telkinlerinden yararlanır.

Bu amaçlara ulaşmak için öğretmenlerin öğrenciye örnek olmaları gerekir.

 Liselerde, okutulan derslerin çeşitleri ve konuları müfredat programları ile saptanır. Her sınıfta derslere ayrılan haftalık ders saatleri programda bulunan ders dağıtma çizelgesinde gösterilmiştir. Öğretim işlerinin bu çizelge ve programlar gereğince yürütülmesi zorunludur. 

Lise Eğitimi Kaç Yıldır?

Liseler Ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan sonra dört yıllık eğitim ve öğretim veren, resmî ve özel örgün eğitim okul ve kurumlarıdır.

Türkiye’de Kaç Çeşit Lise Vardır?

Fen liseleri,

Sosyal bilimler liseleri,

Anadolu liseleri,

Anadolu öğretmen liseleri,

Güzel sanatlar liseleri

Spor liseleri,

Anadolu imam-hatip liseleri

İmam-hatip liseleri

Meslek liseleri,

Teknik liseler

Anadolu meslek liseleri

Anadolu sağlık meslek liseleri,

Anadolu teknik liseleri mesleki ve teknik eğitim merkezleri

Genel lise

Açık Liseler

(Visited 2.294 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir