LGS Tercihleri Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli ?

LGS Tercihleri Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli ?

LGS sonuçların ile aynı gün yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile yeni bir maraton daha başladı.

LGS Puanları ve yüzdelik dilimler ne anlama geliyor?

Öğrenci ve velilerin tercih yaparken puanlardan çok yüzdelik dilimlere bakmaları ve okul tercihlerini buna göre oluşturmaları daha isabetli olacaktır. Geçmiş yıllarda 340 puan alan bir öğrenci Anadolu Liselerine yerleşemezken, bu yıl aynı puanla öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara yerleşmesi mümkün olabilecektir. Bu anlamda genel yüzdelik dilimi %13 olan öğrenciler LGS Puanıyla 126 bin kontenjanlı sınavla öğrenci alan okullara yerleşebilecek gruptadır.

Fen Liselerinin Toplam Kontenjanı Ne Kadar ?

Sınavla öğrenci alan okullar kategorisinde ilan edilen ve proje okulu olan 312 Fen Lisesinin yaklaşık kontenjanı 34 bin 500. LGS’ye 971 bin öğrenci girdiğine göre, genel yüzdelik dilimi %3,5 olan öğrencilerin doğru bir tercih yapması durumunda Fen Liselerine girmeleri mümkün görünüyor. Öğrenciler, çok tercih edilen okulların yüzdelik dilimlerinin düşeceğini göz önünde bulundurarak tercihlerini yapması bu okullara yerleşmeleri açısından önemli olacaktır.

Anadolu Liselerinin Toplam Kontenjanı Ne Kadar ?

Fen Liselerinden sonra öğrencilerin girmeyi hedefledikleri Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinde 525 okulun toplam kontenjanı 65 bin. Bunun 37 bini Anadolu Lisesi, 28 bini İmam Hatip Anadolu Lisesidir. LGS sınavı sonuçlanna göre genel yüzdelik dilimi %10 olan öğrencilerimiz, Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranından 5 tercihin içinde bu okullara yer vermeleri halinde yerleşebileceklerdir. Öğrencilerin, ilgi, beceri ve gelecek ile ilgili hedeflerini gözeterek gerçekten gitmek istediği okullara göre tercihlerini belirlemesi önemlidir.

Program Uygulayan Mesleki Ve Teknik Eğitim Okulları Nedir ?

Bünyesinde Program Uygulayan, meslek alanında pilot uygulama olarak belirli eğitim reformu ve programlan uygulamak ve faaliyet göstermek üzere açılan 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesi var. Bunların toplan kontenjarı da 25 bin 500 civarında.

Bu okullar, uygulanacak meslek alanı ile ilgili milli eğitim müdürlükleri ile orta ve büyük ölçekli işletmelerle ve kuruluşlarla öğrencilerin işletmede beceri eğitimi ve stajı, mezuniyet soması istihdamları, öğretmenlerin mesleki gelişimleri, eğitim ortamlarının iyileştirilmesi konularında iş birliği içerisindedir. Bu nedenle öğrenciler, bu okullardan mezun olmaları durumunda iş dünyası tarafından öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

TERCİH YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kimler Tercih Yapabilir?

8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih başvurusunda bulunabilecektir.

Tercih İşlemlerine Hangi Tercih Grubundan Başlamalıyım ?

Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler ile sınava girmeyen öğrenciler olmak üzere tüm öğrenciler öncelikle yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır (Aksi halde Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır).

YEREL YERLEŞTİRME

Yerel Yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme; okulların türü, okulların kontenjanı, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara, öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puan dilimi, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır.

Bu algoritmaya göre, ikamet ettiği adres ve kayıt alanı bakımından, kendi kayıt alanında bir liseyi ilk tercihinde seçen, halen kayıt alanındaki bir ortaokulda ve 8 dönemdir okuyan, ortaokul başarı durumu 80-100 başarı diliminde olan ve 8’inci sınıf devam-devamsızlığı 0-5 gün aralığında bulunan bir öğrenci yerleştirmede önceliklidir.

Yerel Yerleştirmede Kaç Tercih Yapılabilir ?

Yerel Yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek kaydıyla en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunulabilir. Yapılan tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu îmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel Yerleştirmede 5 (beş) tercih yapmak zorunlu mu?

Yerel Yerleştirmede tanınan 5 (beş) tercihi hakkının tamamını kullanmak zorunlu değildir. Yalnız bir okula yerleşebilmek için tüm tercihlerin kullanılması önemlidir. 1 (bir) tercih, 2 (iki) tercih veya 3 (üç) tercih yapılarak da bu bölümdeki tercihler tamamlanabilir. Ancak ilk 3 (üç) tercihi “Kayıt Alanından” yapmak zorunluluğu vardır.

Yerel Yerleştirme Tercihlerinde Bütün Tercihler Anadolu Lisesi (aynı tür) Olabilir Mi ?

Hayır. Verilen 5 (beş) tercih hakkının en fazla 3’ü aynı okul türünden olabilir. îlk 3 (üç) tercih Anadolu Lisesi seçilmişse, 4’üncü ve 5’inci tercihler başka tür okul olmak zorundadır. Son iki tercih hakkı (4’üncü ve 5’inci tercihler) “Kayıt Alanından” kullanılabileceği gibi, “Komşu Kayıt Alanı” veya “Diğer” Kayıt Alanlarından da kullanılabilir.

Yerel Yerleştirme Tercihlerinde Komşu Kayıt Alanından veya Diğer Kayıt Alanlarından (il içi veya dışı) Anadolu Lisesi Tercih Edilebilir Mi?

Elbette. îlk 2 (iki) tercih Kayıt Alanından Anadolu Lisesi olarak, 3’üncü tercih bir başka tür okul (Meslek Lisesi veya İmam Hatip Lisesi) yine Kayıt Alanından yapılarak, 4’üncü tercih “Komşu Kayıt Alanı” veya “Diğer” Kayıt Alanından Anadolu Lisesi yapılabilir. Beşinci tercih Anadolu Lisesi kontenjanı dolduğu için başka (Kayıt Alanı veya Komşu Kayıt Alanı, Diğer Kayıt Alanı) bir okul türünden olmalıdır.

Yerel Yerleştirme tercihlerinde Kayıt Alanından tercih yapmadan sadece “Komşu Kayıt Alanı” veya “Diğer” kayıt Alanından tercih yapılabilir mi?

Hayır yapılamaz. Öncelikle ilk 3 (üç) tercihin Kayıt Alanından yapılması zorunludur. îlk 3 tercih Kayıt Alanından yapılmadan tercihler sisteme kayıt edilemez.

Yerel yerleştirmede öğrencinin okuduğu ortaokulun etkisi olacak mı?

Bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda okuyan öğrenci, “Komşu Kayıt Alanı”nda bir ortaokulda okuyan öğrenciye göre; “Komşu Kayıt Alanı”ndaki öğrenci de “Diğer” Kayıt Alanlarında okuyan öğrenciye göre avantajlıdır. Aynı Kayıt Alanında bir ortaokulda okuyan öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.

Tayin, başka bir ile taşınma, zorunlu nakil gibi nedenlerle yer değiştiren öğrencilerin durumları nasıl olacak, ortaokulda bulunma düzeyinden dezavantajlı duruma düşecekler mi?

Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle il dışından gelenlerin çocukları; Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı koruyucu aile yanma veya ikinci derece yakınlarının yanma yerleştirilenler tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne durumlarım belgelemeleri halinde bu madde kapsamında hak kaybına uğramazlar.

MERKEZİ YERLEŞTİRME

Merkezî Yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liselerine, sosyal bilimler liselerine, proje uygulayan eğitim kurumlan ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci tercihleri doğrultusunda Merkezi Sınav Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Öğrenciler, Merkezi Sınav Puanına Göre Öğrenci Alan Okullardan Kaç Tercih Yapabilirler ?

Merkezi sınava giren öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranından kendilerine sunulan 5 (beş) tercih hakkını istedikleri gibi kullanabilirler. Öğrenciler, aldıkları puanı ve bulundukları yüzdelik dilimleri göz önüne alarak, en az 1 (bir), en fazla 5 (beş) tercihte bulunabilirler.

Merkezi Sınav Puanına Göre Öğrenci Alan Okulları Tercih Ederken Tercihlerin Tümü Aynı İlden Olmak Zorunda Mı?

Sınavla öğrenci alan okul tercihleri yapılırken, tercih ekranında ülke çapında sınavla öğrenci alan tüm okullar açılacaktır. Öğrenciler bu ekrandan ilgi ve isteklerine göre en fazla 5 (beş) tercih yapmak kaydıyla;

Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri ile özel program ve proje uygulayan Anadolu Liselerini (Tablo—1)’den,

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Anadolu Teknik Programlarını (Tablo-2)’den,

Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı özel program ve proje uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerini (Tablo-3)’den seçebilirler.

Öğrenciler Sadece Sınavla Öğrenci Alan Okul Tercihinde Bulunabilir Mi?

Hayır bulunamaz. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhi] tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

PANSİYONLU OKULLAR

Pansiyonlu Okul Tercihinde Bulunmak Zorunlu Mudur?

Hayır. Pansiyonlu okul tercihi yapmak zorunlu değildir. Öğrenci isterse bu bölümden de aynı okul türünden en fazla 3 (üç) olmak üzere 5 (beş) tercih yapabilir.

Yerleştirme Önceliği Tercih Grupları Arasında Nasıldır?

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihlerinden birine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri; yerel yerleştirme tercihleriyle bir okula yerleşmiş ise, pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Tercihlerin Okuldan Onaylatılması Zorunlu Mudur?

Tercihler belirlendikten sonra mezun olunan ortaokul veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğüne başvurularak, tercihlerin sisteme kaydım kontrol etmek/yaptırmak, okul müdürlüğüne 02-13 Temmuz tarihleri arasında onaylatmak ve tercihlerin bir çıktısını imza karşılığında almak zorunludur.

Özel okula kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunabilecekler mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, kayıtlarını iptal etmediği sürece tercih ekranı açılmayacak ve tercihte bulunamayacaktır.

(Visited 858 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir