2020 LGS Konu Dağılımı

2020 LGS Konu Dağılımı

2020 LGS Türkçe Konu Dağılımı

 • Fiilimsiler
 • Sözcükte Anlam (Çok Anlamlılık)
 • Sözcükte Anlam (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi)
 • Söz Gruplarında Anlam (Kalıplaşmamış Söz Grupları)
 • Deyimler Ve Atasözleri
 • Cümlenin Ögeleri
 • Söz Sanatları
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri
 • Cümlede Anlam (Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri – Örtülü Anlam – Öznel-Nesnel Anlam)
 • Metin Türleri
 • Paragrafta Anlam

2020 LGS Türkçe Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Matematik Konu Dağılımı

 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analizi
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
 • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

2020 LGS Matematik Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Fen Bilimleri Konu Dağılımı

 • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
 • Mevsimlerin Oluşumu
 • İklim ve Hava Hareketleri
 • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
 • DNA ve Genetik Kod
 • Kalıtım
 • Mutasyon ve Modifikasyon
 • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
 • Biyoteknoloji
 • Basınç / Fiziksel Olaylar
 • Basınç
 • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
 • Periyodik Sistem
 • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Asitler ve Bazlar

2020 LGS Fen Bilimleri Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Dağılımı

 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık yolunda Atılan Adımlar (Yurdumuzun İşgaline Tepkiler)
 • Milli Bir Destan : Ya İstiklal Ya Ölüm

2020 LGS İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konu Dağılımı

 • KADER İNANCI
 • Kader ve Kaza İnancı
 • İnsanın İradesi ve Kader
 • Kaderle İlgili Kavramlar
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
 • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı
 • ZEKÂT VE SADAKA
 • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
 • Zekât ve Sadaka İbadeti
 • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
 • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
 • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
 • DİN VE HAYAT
 • Din, Birey ve Toplum
 • Dinin Temel Gayesi

2020 LGS Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Musevi Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Ermeni Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

 

2020 LGS İngilizce Konu Dağılımı

8. Sınıf Öğretim Programı, Avrupa Dilleri İçin Ortak Başvuru Metni’nde belirlenen düzeylerden A2 (Temel Düzey Kullanıcı/Ara veya Temel Gereksinim) düzeyine denk gelmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilerde öncelikli olarak geliştirilmesi beklenen beceriler dinleme ve konuşma, ikincil olarak okuma ve yazmadır. 8. Sınıf öğretim Programı’nın genel öğrenme hedeflerini, 7. Sınıf öğretim Programında olduğu gibi, Avrupa Dilleri için Ortak Başvuru Metni’nin A2 düzeyi için bütüncül basamakta belirlediği genel kazanımlar oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle 8. Sınıf İngilizce öğretim Programı’nın tamamlanması hâlinde öğrencilerin ulaşması beklenen kazanımlar, dinleme-anlama, sözlü etkileşim, sözlü anlatım, okuma-anlama, yazma becerileri aşağıda verilen çerçeve Program’da belirtilmiştir. 6’ncı sınıfın ikinci dönemi itibariyle dört beceriyi de birleştiren öğretim Programı’nda 8’inci sınıfla beraber özellikle yazma becerisi açısından tümce düzeyinin ötesinde ve farklı amaçlara yönelik çeşitli türlerde metin yazma etkinlikleri de ön plana çıkmıştır, işlev ve iletişim odaklı izlencelerin gereklerine uygun bir biçimde, gerçekleştirilmesi hedeflenen iletişimsel işlevler ve sözcükler/sözcük öbekleri bir konu bütünlüğü içinde belirlenmiş ve bağlamsal olarak sunulmuştur, öğrencilerin dil üretimlerine zemin oluşturacak zenginlikte ve miktarda girdi sağlayabilen ve buna paralel olarak seçilmiş belirli etkinlik ve görevlerle mevcut dil becerilerini geliştirebilen bir program hazırlanmıştır. Program’ın içeriği belirlenirken çocukluktan yetişkinliğe geçişin ilk aşamasını yaşayan bu yaş grubu çocukların gelişim özellikleri öncelikli olarak göz önünde bulundurulmuştur. 8. Sınıf öğretim Programında ele alınan tema/konular; arkadaşlık, gençlik, yemek pişirme, telefonda görüşme, internet, macera, turizm, ev işleri, bilim ve doğal afetler olarak belirlenmiştir, iletişimsel işlevler ise; kabul etme-reddetme, özür dileme, tercih belirtme, deneyimleri ifade etme, mazeret sunma, tahminde bulunma ve bir işin yapılma sürecini ifade etme olarak sıralanabilir.

2020 LGS İngilizce Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Almanca Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS Fransızca Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

2020 LGS İtalyanca Konu Dağılımı İçin Tıklayınız

(Visited 42 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir