2019 LGS Ortaokulu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

2019 LGS Ortaokulu Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?

1.6.1. Ortaokul / İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a) Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak,
b) Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili okul idaresince ve rehber öğretmenlerle birlikte velileri bilgilendirmek,
c) Tercih işlemlerini, öğrenci velisinin doldurduğu “Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1”e bağlı kalarak 01-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapmak ve onaylamak,
ç) Elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki) nüsha çıktısını alıp veliye imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayıp, diğer nüshasını veliye vermek,
d) Tercih yapması gereken tüm öğrencileri bilgilendirmek, yapılan tercih başvurularını kontrol etmek, tercih yapmayanları uyararak tüm öğrencilerin tercih yapmasını sağlamak,
e) Tercih onaylama işlemi tamamlandıktan sonra düzeltme veya iptal işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içerisinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptal talebinde bulunan velilerden düzeltme/iptal taleplerini almak, işlemleri gerçekleştirmek ve belgeleri saklamak,
f) İlköğretim programını takip eden özel eğitim ihtiyacı olan 8’inci sınıf öğrencilerini, sürece ilişkin iş ve işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla okulun bulunduğu bölgede hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmek,
g) Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularını almak, başvurularını onaylayarak çıktısının onaylı bir örneğini öğrenci velisine vermek,
ğ) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih başvurularını onaylamak, belgelerini saklamak,
h) Öğrenimlerinin bir bölümünü herhangi bir sebeple yurt dışında geçirmiş ve hâlen yurt içinde eOkul sistemine kayıtlı olarak 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin yurt dışı eğitim-öğretim bilgilerine ilişkin denklik kayıtlarını e-Okul sistemine işlemek,
ı) e-Okul sistemi üzerinde tüm 8. sınıf öğrencilerinin 6, 7 ve 8’inci sınıf Yılsonu Başarı Puanlarını kontrol ederek varsa eksiklikleri doğru bir şekilde tamamlamak.

1.6.2. Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler:
a) Merkezî sınav puanı ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre rehberlik yapmak,
b) Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre pansiyonda barındıracağı yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik ortama süresi içerisinde işlemek,
c) Yatılılığa başvuran öğrencilerin başvurularını Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu
marifetiyle değerlendirmek, uygun görülen öğrencileri yatılılığa yerleştirmek, kayıtlarını epansiyon modülüne işlemek.

(Visited 260 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir